WELKOM BIJ GRONDBOORBEDRIJF KONINGS

BRONBEMALING

Om het draagvermogen van de ondergrond en de bodemgesteldheid te kunnen bepalen dient er een grond-onderzoek door sondering of diepsondering uitgevoerd te worden. Wij voeren deze sonderingen uit conform NEN5140 middels onze track-truck

OFFERTE AANVRAAG

SONDERINGEN

Konings Grondboorbedrijf BV is gespecialiseerd in het plaatsen van verticale filterbemalingen ten behoeve van het drooghouden van bouwputten, leidingsleuven en saneringswerken. Het aanwezige grondwater wordt met pompen opgepompt en via een afvoerleiding afgevoerd naar een lozingspunt.

+31 (0) 165 540 167

Info@sonderingen.nl

FACEBOOK